237 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 237 Zmiana miejscowego plan...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/570/2020 z 22.09.2020 r.

     

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2020 z 16.10.2020 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu