237 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do „węzła Krakowska”

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 237 Zmiana miejscowego plan...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/570/2020 z 22.09.2020 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2020 z 16.10.2020 r. 
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.04.2021 do 21.05.2021 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2021 z 23.04.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/818/2021 z 26.08.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz.5762 z 7.09.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie