236 Ogłoszenie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwardońskiej

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 236 Ogłoszenie – Miejscowy...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwardońskiej

Termin składania uwag – 4 czerwiec 2021 r.

Link do ogłoszenia

Link do projektu zmiany planu i rysunku planu(aktywny w okresie wyłożenia)

Link do prognozy oddziaływania na środowisko (aktywny w okresie wyłożenia)