236 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwardońskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 236 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/569/2020 z 22.09.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 20/2020 z 2.10.2020 r.
 • Ogłoszenie o wyłożeniu– Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 30.04.2021 r. do 21 maja 2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/795/2021 z 24.06.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4428 z 30.06.2021 r.
s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 35

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne