235 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 235 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/848/2018 z 19.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
s

UWAGA!!!

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu 160
i zmiany planu (182)

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu