235 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 235 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/447/2020 z 26.05.2020 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r. 
s

UWAGA

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu 160
i zmiany planu (182)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu