234 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 234 Zmiana miejscowych planów...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/445/2020
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.z 26.05.2020 r.
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.07.2021 do 5.08,2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr13/2021 z 2.07.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/867/2021 z 21.10.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6761 z 02.11.2021
s

UWAGA

Zmianie podlegają plany: 1, 2, 33, 35, 50, 58, 61, 66, 69, 76, 88, 98, 99, 103, 107, 108, 111, 115, 118, 119, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 142, 159, 160, 163, 166

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Uzasadnienie