234 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 234 Zmiana miejscowych planów...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/445/2020
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2020 z 26.06.2020 r.z 26.05.2020 r.
s

UWAGA

Zmianie podlegają plany: 1, 2, 33, 35, 50, 58, 61, 66, 69, 76, 88, 98, 99, 103, 107, 108, 111, 115, 118, 119, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 142, 159, 160, 163, 166

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie zakresu prognozy