234 Ogłoszenie – Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. 234 Ogłoszenie – Zmiana...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków

Termin składania uwag – 19 sierpnia 2021 r.

Link do ogłoszenia

Linki (aktywny w okresie wyłożenia) do:

  • projektu uchwały ws. zmiany planów,
  • załączników rysunkowych,
  • uzasadnienia.

Link do materiałów pomocniczych (aktywny w okresie wyłożenia)

Link do uzgodnienia odstąpienia od prognozy oddziaływania na środowisko