232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 232 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/316/2019 z 17.12.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.
 • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2021 r. do 1.06.2021 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2021 z 23.04.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/833/2021 z 23.09.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6066 z 29.09.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne