232 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 232 Zmiana miejscowego planu...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/316/2019 z 17.12.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.
  • Ogłoszenie o wyłożeniu – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 8/476 z 23.04.2021 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2021 r. do 1.06.2021 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko