230 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 230 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XII 253/2019 z 22.10.2019 r
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.
  • Opinia MKUA – nr 1/2021 z 15.07.2021 r

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko