228 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowe

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 228 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/206/2019 z 27.08.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2019 z 6.09.2019 r.
  • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 135

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu