226 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych pomyłek

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 226 Zmiana miejscowych planów...
i

Tekst planu

i

Załączniki do planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XII/251/2019 z 22.10.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.
 • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.09.2020 do 15.10.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19 z 18.09.2020 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/768/2021 z 20.05.2021 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3703 z 31.05.2021r
s

UWAGA

Zmianie podlegają plany: 6, 33, 39, 51, 61, 6690, 91, 102, 107, 113, 124, 125, 131, 133, 140, 142, 144

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne