226 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych pomyłek

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 226 Zmiana miejscowych planów...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XII/251/2019 z 22.10.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 23/2019 z 15.11.2019 r.
  • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.09.2020 do 15.10.2020 r.
s

UWAGA

Zmianie podlegają plany: 6, 33, 39, 51, 61, 90, 91, 102, 107, 113, 124, 125, 131, 133, 140, 142, 144

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS