225 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 225 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XI/214/2019  z dnia 24.09.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2019 z 18.10.2019 r.
s

UWAGA

Plan zastąpi część ustaleń planu nr 54

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu