224 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 224 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/883/2018 z 27.09.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2018 z 12.10.2018 r.
 • Opinia MKUA – Nr 00/2018 z 3.12.2018 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2019 do 14.02.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 1/2019 z 11.01.2019 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2019 do 13.06.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie –Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XII/254/2019 z 22.10.2019 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.
s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 113

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne