223 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy, w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 223 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/897/2018 z 25.10.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2018 z 9.11.2018 r.
  • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
s

UWAGA!!!

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu nr 78

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu