223 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy, w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 223 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/897/2018 z 25.10.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 23/2018 z 9.11.2018 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS