222 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 222 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/866/2018 z 28.08.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 00/2018 z 3.12.2018 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2019 do 14.02.2019 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 1/2019 z 11.01.2019 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr VI/71/2019 z 19.03.2019 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2353 z 25.03.2019 r.

s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu 118

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne