221 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Krakowskiej, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 221 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/850/2018 z 19.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
  • Opinia MKUA – Nr 9/2022 z 14.07.2022 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmieni ustalenia planu 116

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu