219 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górskiej

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 219 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/847/2018 z 19.06.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 0/2019 z 9.10.2019

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2020 do 21.02.2020 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XX/494/2020 z 23.06.2020 r

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 5148 z 1.07.2010 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne