218 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 218 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/867/2018 z 28.08.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 7/2019 z 9.10.2019 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2020 do 21.02.2020 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIX/443/2020 z 26.05.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Dane przestrzenne