218 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 218 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/867/2018 z 28.08.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
 • Opinia MKUA – Nr 7/2019 z 9.10.2019 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2020 do 21.02.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XIX/443/2020 z 26.05.2020 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4495 z 5.06.2020
s

UWAGA

Plan zmienił ustalenia planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne