216 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Rudawka, na wschód od rzeki Wapienica

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 216 Miejscowy plan...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XLI/821/2018 z 22.05.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko