215 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Okrężnej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 215 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/846/2018 z 19.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
s

UWAGA

Ustalenia planu zmienią częściowo ustalenia planu nr 123

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu