214 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 214 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VII/87/2019  r. z  16.04 2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/426  z 17.05.2019 r.
 • Opinia MKUA –  na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.09.2020 do 15.10.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/461 z 18.09.2021 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXI/746/2021 z 22.04.2021 r.
 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3039 z 30.04.2021 r.

s

UWAGA

Plan zmienił ustalenia planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne