212 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Relaksowej

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 212 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – XXXIX/771/2018 z 20.03.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2018 z 13.04.2018 r
  • Opinia MKUA – nr 2/2013 z 14.04.2023
s

UWAGA!!!

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 107 

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu