211 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 211 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – XL/801/2018 z 17.04.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 9/2018 z 27.04.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 3/2019 z 4.04.2019 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.06.2019 do 11.07.2019 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/285/2019 z 19.11.2019 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7920 z 28.11.2019 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 96

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne