210 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Orchidei, w obrębie Hałcnów

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 210 Miejscowy plan zagospodarowania...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/611/2017 z 29.08.2017 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.
  • Opinia MKUA – Nr 2/2018 z 20.02.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu  – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.
s

UWAGA!!!

Plan zmieni częściowo ustalenia planu nr 88 

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu