207 Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 207 Zmiana uchwały Nr...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r.
 • OPINIA MKUA nr 2/2019 z dnia 22.02.2019r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.06.2019 r. do 15.07.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 22/2019 z 31.10.2019 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2019 r. do 2.12.2019 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XVI/374/2020 z 18.02.2020 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1643 z 26.02.2020 r.
s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń zmiany planu nr 110

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne