206 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 206 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – XXXVIII/751/2018 z 27.02.2018 r.
  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.
 • Opinia MKUA – Nr 4/2018 z 28.05.2018 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.
 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2019 do 13.06.2019 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XII/255/2019 z 22.10.2019 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.
s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 66

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne