205 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 205 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/724/2018. z 23.01.2018 r.

 • Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVIII/753/2018 z 27.02.2018 r., która jest jednocześnie nową uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2018 z 16.03.2018 r.

 • Opinia MKUA – Nr 7/2018 z 28.05.2018 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.08.2018 r. do 17.09.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2018 z 17.08.2018 r. 

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLVI/905/2018 z 14.11.2018 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7277, z 20.11.2018 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 129

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne