204 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 204 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/613/2017 z 29.08.2017 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.
 • Opinia MKUA – Nr 9/2018 z 6.09.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 20/2018 z 28.09.2018 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.10.2018 r. do 25.10.2018 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr IV/36/2019 z 22.01.2019 r.
 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 832, z 31.01.2019 r.
 • Na uchwałę została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (skarżący: Alicja i Bogdan Wiśniewscy)
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10.12.2020 r. – oddalenie skargi
s

UWAGA

Zmienia część ustaleń planu nr 118

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Wyrok WSA

i

Dane przestrzenne