203 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 203 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/612/2017 z 29.08.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r.

 • Opinia MKUA – Nr 1/2018 z 20.02.2018 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.05.2018 do 8.06.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2018 z 11.05.2018 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLIII/868/2018 z 28.08.2018 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 5385, z 5.09.2018 r.

 • Wojewoda Śląski wydał w dniu 1.10.2018 roku rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr IFIII.4131.1.75.2018, w którym stwierdził nieważność uchwały w następujących zapisach:

  a) §4 pkt 2 lit.a,

  b) §4 pkt 2 lit.e,

  c) §4 pkt 2 lit.f.

s

UWAGA

Plan zmienia w części plany 076 i 098

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Rozstrzygnięcie nadzorcze

i

Dane przestrzenne