201 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 201 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/586/2017 z 20.06.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r.

 • Opinia MKUA – Nr 7/2017 z 15.09.2017 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.11.2017 r. do 7.12.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 23/2017 z 10.11.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVII/725/2018 z 23.01.2018 r

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 601 z 30.01.2018 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy części ustaleń planu nr 118

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne