200 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 200 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/526/2017 z 21.03.2017 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r. 
 • Uchylenie uchwały i ponowne przystąpienie – uchwała Nr XXVIII/549/2017 z 25.04.2017 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2017 z 26.05.2017 r. 
 • Opinia MKUA – Nr 6/2017 z 15.09.2017 r. 
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.12.2017 r. do 21.12.2017 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 24/2017 z 24.11.2017 r. 
 • Projekt został skierowany do Rady Miejskiej, jednak zdjęto go z porządku obrad sesji i zwrócono do Prezydenta Miasta. 
 • Projekt został podzielony na dwie części (etapy). 
 • Wyłożenie do publicznego wglądu Etapu I – od 9.02.2018 do 1.03.2018 r. 
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2018 z 2.02.2018 r.
 • Uchwalenie Etapu I – uchwała Nr XLI/820/2018 z 22.05.2018 r.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu została w pozostałej części uchylona uchwałą Nr VIII/107/2019 z 14.05.2019 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne