199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 199 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.
 • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.08.2020 do 3.09.2020 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 16/2020 z 7.08.2020 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/598/2020 z 20.10.2020 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7488 z 28.10.2020 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 77

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie