197 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 197 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXII/423/2016 z 25.10.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 24/2016 z 25.11.2016 r.

 • Opinia MKUA – Nr 2/2017 z 31.03.2017 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 1.08.2017 r. do 21.08.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIV/640/2017 z 31.10.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6056 z 10.11.2017 r.

s

UWAGA

Zmienia część ustaleń planów nr 88 i 139

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne