196 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 196 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXI/399/2016 z 27.09.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2016 z 14.10.2016 r.

 • Opinia MKUA – nr 17/2016 z 21.12.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/563/2017 z 23.05.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3376 z 2.06.2017 r.

s

UWAGA

Plan uchylił jednostki pl. nr 1
(
30MN,UH, część 29 ZP)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne