195 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 195 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/548/2017 z 25.04.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 10/2017 z 12.05.2017 r.

 • Opinia MKUA – Nr 3/2018 z 20.02.2018 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.07.2018 d0 30.07.2018 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 13/2018 z 22.06.2018 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/896/2018 z 25.10.2018 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6943, z 7.11.2018 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 131

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne