194 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 194 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – NR XX/382/2016
  z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 19/2016 z 16.09.2016 r.

 • Opinia MKUA – Nr 1/2017 z 31.03.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej Nr 18/2017 z 1.09.2017 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.09.2017 r. do 9.10.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/695/2017 z 21.11.2017 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6398 z 30.11.2017 r.

s

UWAGA

Plan uchylił jednostkę planu 131_UZ-01

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne