188 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 188 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/226/2015 z 24.11.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z  18.12.2015 r.

 • Opinia MKUA – nr 15/2016 z 21.12.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 10.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 00/2017 z 3.03.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIX/562/2017 z 23.05.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3375 z  2.06.2017 r.

s

UWAGA

Plan uchylił jednostkę planu
125_ZP-04

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne