186 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 186 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/222/2015 z 24.11.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z 18.12.2015 r.

 • Opinia MKUA – Nr 9/2016 z 25.05.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.08.2016 do 15.09.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2016 z 19.08.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/437/2016 z 29.11.2016 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6480 z 6.12.2016 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 1

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne