184 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 184 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/170/2015 z 25.08.2015 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej,
  Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
 • Opinia MKUA – Nr 13/2016 z 22.06.2016 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.10.2016 r. do 10.11.2016 roku
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 21/2016 z 14.09.2016 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XXV/475/2017 z 31.01.2017 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 845 z  9.02.2017 r.
s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 66

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne