182 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 182 Zmiana miejscowych planów...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/163/2015 z 25.08.2015 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z  11.09.2015 r.
 • Opinia MKUA – Nr 14/2016 z 22.06.2016 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2018 z 20.07.2018 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr V/56/2019 z 26.02.2019 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1995, z 12.03.2019 r.
s

UWAGA

Zmiana dotyczy części ustaleń planów nr: 43, 81, 91, 102, 103, 119, 121, 125, 131160

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS