181 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 181 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr VI/81/2015 z 24.03.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

 • Opinia MKUA – nr 2/2016 z 16.03.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.04.2016 do 12.05.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2016 z  15.04.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXI/400/2016 z 27.09.2016 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5006 z  6.10.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 119

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia odstąpienia od wykonywania prognozy

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie