180 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi S-69, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 180 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/24/2014  z  30.12.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2015 z 13.02.2015 r.

 • Opinia MKUA – nr  6/2016 z 28.04.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.06.2019 r. do 11.07.2019 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2019 z 14.06.2019 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XII/256/2019 z 22.10.2019 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.

s

UWAGA

Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 129

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Uzasadnienie

i

Dane przestrzenne