178 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – Uchwała Nr XIII/220/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r.

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Inne opracowania
 6. /
 7. 178 Zmiana Studium uwarunkowań...
i

Ujednolicony rysunek studium

i

Stan miasta i uwarunkowania rozwoju - tekst ujednolicony

i

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta - tekst ujednolicony

i

Synteza ustaleń studium - tekst ujednolicony

s

UWAGA

Jednolite teksty Studium zmienione przez zmianę Studium nr 162

Zmienia Studium nr 104

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1102/2014 z 30.09.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 22/2014, z 31.10.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.08.2015 do 4.09.2015

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 15/2015, z 31.07.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/220/2015 z 24.11.2015 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzasadnienie

i

Uchwała o zmianie studium

i

Rysunki 1-8 z wyodrębnionymi zmianami

i

Podsumowanie