177 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla teren położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 177 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1101/2014 z 30.09.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 22/2014, z 31.10.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2015 z 28.01.2015 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2015 do 1.06.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 8/2015, z 24.04.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr X/166/2015 z 25.08.2015 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4441 z 3.09.2015 r.

s

UWAGA

Zmienił część ustaleń planu nr 115

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne