176 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 176 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/979/2014 z 29.04.2014 r.

 • Ogłoszenie prasowe – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej Nr 11/2014, z 30.05.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr /2014 z 19.11.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2015 do 1.06.2015

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 8/2015, z 24.04.2015 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 do 8.10.2015

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, nr 18/2015, z 11.09.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIV/244/2015 z 22.12.2015 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7776 z 31.12.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 107

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne