175 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej, w rejonie węzła z drogą ekspresową S 69

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 175 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/977/2014 z 29.04.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2014, z  30.05.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr 3/2016 z 27.04.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2016 do 1.09.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 16/2016 z 5.08.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXV/476/2017 z 31.01.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 846 z  9.02.2017r.

s

UWAGA

Plan zmienił w całości ustalenia planu nr 13

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne