173 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 173 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XL/958/2014 z 25.03.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2014, z  18.04.2014 r.

 • Opinia MKUA  –  nr  /2014 z 19.11.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.06.2015 r. do 27.07.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 12/2015 z  19.06.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/221/2015 z 24.11.2015 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6505 z  8.12.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 35 (35_G)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne