172 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 172 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/916/2014 z 4.02.2014 r.\

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr 4/2015 z 28.05.2015 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.02.2016 do 3.03.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 3/2016 z  5.02.2016 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.06.2016 do 7.07.2016 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Nr 12/2016 z 10.06.2016 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XX/383/2016 z 30.08.2016 r. 

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4566 z  09.09.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 129 (jednostki: 129_ZO, WS-01)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne