169 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 169 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/915/2014 z 4.02.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 6/2014, z 21.03.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr 3/2015 z 28.05.2015 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2015 r. do 8.10.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 18/2015 z 11.09.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XV/275/2016 z 9.02.2016 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1195 z 19.02.2016 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 119

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne