168 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 168 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu nr 1

i

Rysunek planu nr 2

i

Rysunek planu nr 3

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIX/934/2014 z 25.02.2014 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 7.03.2014 r.

 • Opinia MKUA – nr /2014 z 19.11.2014 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.06.2015 r. do 10.07.2015 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 11/2015 z 5.06.2015 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr X/168/2015 z 25.08.2015 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4443 z 3.09.2015 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planów nr: 118 i 61

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie