166 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od wzgórza „Trzy Lipki” w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej i Muszlowej w obrębie Stare Bielsko

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 166 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXV/858/2013 z 29.10.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, z 22.11.2013 r.

 • Opinia MKUA – Nr 11/2016 z 22.06.2016 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.01.2017 do 23.01.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej,
  Nr 23/2016 z  23.12.2016 r.

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.06.2017 do 22.06.2017 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy w Bielsku-Białej,
  Nr 11/2017 z  26.05.2017 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXV/692/2017 z 21.11.2017 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 6396 z 30.11.2017 r.

s

UWAGA

Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez opracowanie nr 234 (zmiana planów) i zostaną częściowo zmienione przez zmianę planu nr 287.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne